Karakteristike rada softwarea Acorus parking managera s opisom mogućnosti

Poštovani klijenti,

nakon dugogodišnjeg iskustva i bavljenja sustavima naplate parkinga kao i kontrola pristupa sa našim stručnim timom razvili smo novi softwer ACORUS PARKING MANAGER zasnovan na stručnim,tehniološkim i organizacijskim potrebama novog vremena kao i sve većim zahtijevima tržišta kako bi klijentima olakšali poslovanje u smislu,jednostavnosti,maximalne fiskalne kontrole, ekonomičnosti i individualnog pristupa i prilagođavanja svakom klijentu ponaosob.

Ovaj novi softwer ACORUS PARKING MANAGER je pogodan za razne klijente koji se bave kontrolom pristupa i naplatom parkinga, a mjesta primjene su različita:

  • PARKING NAPLATA – klasičan sustav naplate vanuličnih parkinga
  • YAHT KLUBOVI I MARINE– kontrola pristupa i naplate parkinga, WC-a
  • HOTELI I UGOSTITELJSKI OBJEKTI - sustav naplate i kontrole ulaza u garaže, parkinge, bazene
  • OPĆINE I GRADOVI – organizacija sustava naplate parkiranja, kontrola pristupa putem parkirališnih rampi ili podiznih stupića (hidrauličnih) u pješačke zone, trgove, rivu
  • AUTO KAMPOVI I KAMPOVI – kontrola ulaza vozila i pješaka


Bitno je istaknuti da se za svakog klijenta može iskonfigurirati sustav baš prema njegovim potrebama i prilagoditi korištenju jer je svaka lokacija specifična i ima svoje zahtjeve.

Mogućnosti Acorus parking managera

NAPLATA PARKINGA – kod klasičnog naplatnog parkinga sa naplatnom kućicom i operaterom ovaj sustav pruža iznimne mogućnosti rada kako jednostavnosti u upotrebi tako i maksimalnoj fisklanoj sigurnosti za korisnika (upravitelja). Sustav je brz, siguran i pouzdan. Sustav se prilagođava korisniku na način da naplata može biti satna, dnevna, tjedna ili mjesečna.

KLASIČNI SUSTAV NAPLATE - korisnik pri ulazu u parking uzima ticket i prije napuštanja parkinga izvrši naplatu na naplatnom mjestu i obračuna se vrijeme korištenja prema postavljenoj tarifi. Tarifa može biti satna, dnevna, sedmodnevna ili mjesečna.

PREPAID SUSTAV - Ovaj softver ima prepaid sustav naplate i to u tri nivoa:

1. PREPAID SUSTAV NA TICKET (PAPIRNATI)
Svaki ticket koji korisnik uzima na ulazu može se na recepciji(ili naplatnom mjestu) naplatiti unaprijed primjer: gost dolazi na parking i želi ostati 7 dana, a u međuvremenu ima potrebu izlaziti sa svojim vozilom van parkinga . Nema problema, dolazi do recepcije iskaže svoju želju i na recepciji se takav ticket obradi i naplati vrijeme unaprijed za koliko god vrijeme želi i ss tim ticketom može ulaziti i izlaziti ss parkinga koliko god hoće puta, samo očita ticket na bar kod skeneru na ulazno izlaznom terminalu i slobodno komunicira. Bitno je istaknuti da zloupotreba nije moguća, odnosno ss tim ticketom ne može izići dva puta ako prethodno nije ušao.Do sada je to funkcioniralo tako da korisnik pri svakom izlasku mora doći na recepciju i ovjeriti svoj ticket i tako gubi vrijeme, komoditet korištenja i dodatno opterećuje naplatno mjesto – recepciju.
Ovaj način rada je posebno bitan i pogodan za yaht klubove, marine i hotele .

2. PREPAID SUSTAV NA RFID KARTICE - UPLATA KREDITA UNAPRIJED
na recepciji se izda RFID kartica za korisnika koji je gost, marine, hotela, pretplatnik na parkingu ili sl. Gost uplati na račun kartice određeni iznos novca koji se skida sukladno utrošenom vremenu korištenja parkinga. Ovaj način je dobar i pogodan za naplatu parkinga pretplatnicima tako da se kontrolirano koristi parking, nema zloupotrebe kartica (davanja drugom ) jer se korištenjem skida određeni iznos novca s kartice. Ovdje se mogu dati razne tarife za razne korisnike npr: cijena sata parkinga je 6 kn, određenoj kategoriji se formira cijena sata od 1 kn i za svaki iskorišteni sat oduzima se 1 kn. Nakon potrošenog kredita korisnik u datom trenutku na naplatnom mjestu uplaćuje iznos koji želi i to unaprijed.
Ovaj način je dobar za klasična parkirališta s pretplatnicima.

3. SUSTAV NA RFID KARTICE - PRETPLATNICI
Klasičan sustav pretplata gdje se korisnicima izdaju RFID kartice za korištenje koje se daju stalnim klijentima na korištenje s točno određenim danom validnosti, dan ,mjesec,godina.Naplata i korištenje se utvrđuju internim pravilima klijenata. Bitno je istaknuti da se s jednom karticom može ući samo jednom odnosno ne može se dvaput ući ako niste izišli.
Ovaj način je dobar i primjenjiv u svim vidovima naplate i za sve klijente.

Opis rada po pojedinim kategorijama korisnika

HOTELI

Vlasnicima Hotela nameće se potreba kontrole ulaska u prostore hotelskog kompleksa pogotovu sa vozilima gdje se najčešće vozila i parkiraju u određenom vremenu. Zadržavanje može biti satno, dnevno, i najčešće tjedno. Osim ovih gostiju postoji i kategorija stalnih gostiju (VIP, djelatnici i sl.) koji spadaju u kategoriju pretplatnika. Ovaj softver ACORUS PARKING MANAGER daje iznimne mogućnosti kontrole i naplate parkinga, a glavne prednosti su jednostavnost upotrebe od strane djelatnika koji rade na naplati, pouzdanost u radu, maximalna fiskalna sigurnost, jednostavnost i komoditet za korisnika parkinga, kontrole rada,te sprječavanje raznih malverzacija i zloupotrebe . Navesti ćemo nekoliko klasičnih primjera koji se događaju u hotelima sa odgovorom kako se kroz ovaj novi software ACORUS PARKING MANAGER radi i koje su mogućnosti kako bi korisnici prepoznali sebe u tome.

PRIMJERI:

1. Gost na ulazu u hotelski parking uzima parking ticket i parkira se na parkingu. Taj gost može biti dnevni ili višednevni gdje mu se nakon izlaska na recepciji obračunava proteklo vrijeme zadržavanja po satnoj, dnevnoj ili tjednoj tarifi – klasičan sustav.
2. Gost je došao u hotel i želi ostati tjedan dana ali ima potrebu sa svojim vozilom ulaziti i izlaziti više puta s parkinga. Takav ticket se obradi i unaprijed plati / besplatno i odredi se datum do kada ticket vrijedi i gost po potrebi ulazi i izlazi s takvim ticketom prislanjajući ga na bar kod čitač na ulazno/ izlaznom terminalu kod izlaska/ulaska iz/u parking. Do sada je praksa bila kod ovakvog tipa gostiju da on svaki put mora dolaziti na recepciju i platiti/poništiti ticket za izlaz i time zamarati sebe i osoblje na recepciji. Dodatno dolazi do nervoze jer gost više ne zna koji ticket zadnji ima, izgubio ga je ili razne nepredviđene situacije. Isto tako u ovom slučaju je dolazilo do problema iz razloga što je recimo tjedna tarifa parkinga bila 50 eura, a dnevna 10 eura(uobičajena tarifa). U ovom slučaju gost koji ostaje tjedan dana i želi izlaziti iz hotela mora svaki dan platiti po 10 eura što je ukupno 70 eura, a ako ne izlazi onda plati 50 eura . U ovakvim situacijama dolazi do svađa, rasprava, negodovanja i gost se osjeća prevaren što najbolje znaju djelatnici na recepciji. To je sada zahvaljujući novom sustavu riješeno.
3. Primjer gost je bio 3 dana u hotelu i nije izlazio vozilom iz hotela i sada ima potrebu izlaziti vani s vozilom a želi još ostati 4 dana . Nema problema, samo preda ticket na recepciji sustav mu obračuna vrijeme provedeno na parkingu do tada i buduće vrijeme za koje želi platiti sa jednostavnim klikom miša na kalendaru u prozoru programa koji mu se automatski otvori i takav ticket je validan do dana kad je plaćen.
4. Primjer koji se vrlo često događa je da se parkiranje u hotelima plaća samo kao dnevno parkiranje (nema satnog) . Gost plati parkiranje kao dnevno i izlazi s parkinga i u međuvremenu se ponovno vrati u hotel, obavi određeni posao i želi ponovno napustiti hotel. Što napraviti ? Ne možete mu ponovno naplatiti jer ako je platio dnevnu kartu sasvim je logično da ne plaća ponovno dnevnu kartu, kako to riješiti? U ovom novom sustavu vrlo jednostavno gost koji je platio dnevnu kartu sa tim ticketom ulazi i izlazi u vremenu dnevnom bez problema samo prislanjajući tiket na ulazu odnosno izlazu,jer od trenutka plaćanja ticket mu vrijedi iduća 24h.
5. Nema mogućnosti zloupotrebe – ticket koji je plaćen kao prepaid ne može uzastopno dva puta izići s parkinga ako prethodno nije ušao, znači postoji zatvoreni krug ulaza odnosno izlaza.
6. Kontrola rada – djelatnik na recepciji ima vizualni pregled rada rampi na sučelju svog monitora i dodatna je opcija da mu se na ekranu tekstualno ispisuju svi podaci što se trenutno u realnom vremenu događaju na rampi; primjer; vozilo ulazi, vozilo ušlo, vozilo izlazi, uzimanje ticketa, pokušaj uzimanja ticketa bez vozila(zloupotreba), ticket koji izlazi ne može izaći jer je već izišao, ticket nije naplaćen i sl.Ako ulaze pretplatnici ispisuje se koji je broj RFID kartice, ime,reg.oznaka i ostalo ovisno o tome što ste upisali pri davanju kartice. Ovo je vrlo dobra opcija jer kod pojave problema djelatnik na recepciji odmah ima informaciju što se događa i odmah zna kako treba reagirati i što napraviti.
7. PRETPLATNICI – su najčešće poznati korisnici koji imaju stalan boravak u hotelu, VIP gosti,management i sl. kojima se izdaju beskontaktne kartice RFID koji služe za ulazak u parking hotela. One se vrlo jednostavno programiraju na način da se kartica samo prisloni na RFID čitač na recepciji, upišu se podaci o korisniku i odredi se točno vrijeme do kada vrijede. Naplata i izdavanje takvih kartica određuje se internim pravilima.
8. Vrlo bitna stvar je da kod kontrole RFID kartica možete jednostavnim klikom miša provjeriti svaku karticu i kompletnu povijest ulazaka i boravka za vrijeme koje želite, isto tako u svakom trenutku imate informaciju koja je kartica unutra, a koja je van parkinga, osim tekstualnog imate i vizualni pregled(zelene su unutra, a crvene su vani).
9. Pretraživanje kartica je vrlo jednostavno po broju, po imenu, po vremenu, jednostavnim klikom miša dobijete informaciju.
10. Naplata – softver naplata parkinga podržava opciju koja može biti u kunama, eurima ili kreditnim karticama .U ovom softveru predviđene su sve mogućnosti tako da djelatnik pri naplati samo odabere način plaćanja klikom miša . Ovo je bitno kod blagajničkih izvješća tako da odmah postoji informacija u zaključku smjene ili dana koliko je naplaćeno kuna,eura ili raznih kreditnih kartica po svim osnovama zasebno prikazanih radi veće kontrole i preglednosti.