Multiparking

Klaus multiparking iz Njemačke je tvrtka koja već 40 godina proizvodi parkirališne i garažne sustave, a sve u svrhu iskoristivosti prostora namijenjenog za parkiranje.

Danas imamo više tipova multiparking sustava:

- automatski sustav kod kojeg automatske naprave za parkiranje vozila pružaju najveći komfor parkiranja, naime vozilo parkiramo na prihvatnu platformu, pratimo upute na ekranu, izlazimo iz vozila a naprava automatski transportira vozilo na najbliže slobodno mjesto.

- poluautomatski sustav kod kojeg se vozilo doveze na uvijek istu parkirnu paletu, a naprava dalje sama omogućuje ulaske ostalih vozila. Odabirom broja parkirališnog mjesta na komandnome uređaju poziva se vozilo s tog parkirališnog mjesta.

- sustavi G61,G62,G63 koji se koriste u slučaju manjka tlocrtnih mijesta za parkiranje na postojećim konvencionalnim parkirališnim prostorima i garažama jer omogućavaju parkiranje tri vozila na ravnim ili kosim platformama.

- sustav s paletama se može koristiti i u gotovim objektima. Upotreba paleta omogućava da površine koje do sad nisu mogle biti iskorištene za parkiranje postanu parkirališne površine. Vozilo se na platformi pomiče i oslobađa prolaz ostalim vozilima.

- zakretna ploča je vrlo korisno rješenje jer omogućuje okretanje vozila na vrlo malom prostoru što je prikladno kada vozilo ne smije natraške izlaziti na prometnicu.

Video prikaz

www.multiparking.com